Sendemandsmøde i Køge d. 27-28/4 2018     

lørdag den 28. april 2018 kl.11.00

Dagsorden

.      Valg af dirigent

2.      Godkendelse af forretningsorden

3.      Landsbestyrelsens årsberetnin

4.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge

5.      Landsbestyrelsens forslag:

6.     Indkomne forslag:

Bekræftelse af mødested for 2019 Randers

- 2020 Svendborg MF Mødested for 2021:

invitation fra Skagen MF/ Ærøskøbing MF

7.       Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kon­ tingent og indskud for det kommende kalenderår:

a.      Kontingent:

b.      Indskud:

8.      Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer:

a.      Valg af landsformand:

b.       Valg af landssekretær:

c.      Meddelelse om valg af distriktsformænd i distrikterne 11, IV og VII

9.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

a.      Valg af revisorer:

b.      Valg af revisorsuppleant:

10.   Eventuelt

a.      Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne

b.      Øvrigt eventuelt

 

JENS OLE LØJEJENSEN

landsformand

 

PROGRAM:

Fredag den 27. april:

kl. 1000-1800:     Marinestuen er åben.

kl. 1400:            Landsbestyrelsen m.fl. med ledsagere modtages på Rådhuset

kl. 1800-2300      Kammeratskabsaften på Asgård Skole, Norsvej 2

 

Lørdag den 28.- april:

kl. 0800-1700:          Marinestuen er åben.

kl. 0945:                  Opstilling ved Marinehuset til march. kl. 1000:                    

kl. 1000:                   March fra Marinehuset

kl. 1000:                  Dameturen starter fra Marinehuset.

          Husk fornuftigt fodtøj

kl. 1130-ca.1600: Sendemandsmøde Hotel Comwell Køge Strand.

 kl. ca. 1600:                      Dameturen afsluttes.

 

kl. 1800-0000      Middag på Hotel Comwell Køge Strand.

 

  Søndag den 29. april:

kl.   Marinestuen er åben

Videre til billeder