Jubilarstævne 2020/21

til minde om indkaldelsen til Søværnet afholdes på Holmen/Nyholm

søndag d. 29. august 2021 kl. 10-16

 Årets stævne er for indkaldelsesårgangene med endetal:

 0 & 1 samt 5 & 6 (25 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70 - 75 - og 80 år)  Deltagelse er ikke betinget af medlemskab af Marineforeningen. Ikke-jubilarer blandt Marineforeningens medlemmer kan også tilmelde sig - jubilarer har dog fortrinsret.

Tilmeldinger ud over 200 personer sættes på venteliste.  

 DELTAGERPRIS:

Medlemmer kr. 300,-

 Ikke-medlemmer kr. 350,-

STÆVNEPROGRAM: kl. 10-10:20 Ankomst og registrering ved Nyholmsporten

kl. 10:25 Samling, andagt & kranselægning

kl. 10:40 Kort march m. Kvindelige Marineres Musikkorps

 kl. 11-11:45 Stævnets officielle del afholdes i Planbygningen

 kl. 11:50-12:50 STÆVNEPAUSE med holdvis fotografering

 kl. 13:00 Skafning & kammeratligt samvær i Planbygningen

kl. 16:00 Tak for i dag.

 SKRIFTLIG TILMELDING OG BETALING SENEST ONSDAG DEN 30. JUNI 2021 sendes til (mail foretrækkes): landskontoret@marineforeningen.dk

 POSTADRESSE:

 Marineforeningen Trondhjemsgade 5 kld., 2100 København K.    

Betaling skal ske til bankkonto:

(Udeladt. Forefindes i Marinestuen)

 Indbetaling mærkes ’JUBILARSTÆVNE’, og skal være ledsaget af tydeligt: navn, mailadresse, (eller postadresse) telefonnummer, indkaldelsesårgang og primært tjenestested Medlemmet bedes desuden påføre afdelingsnavn og hovednummer. Tilmeldte deltagere vil modtage detaljerede stævneinformationer medio august.

                VEL MØDT! '

Gert A. Larsen 

1) - ved ’Årgang’ forstås det år, hvor den pgl. mødte til tjeneste i Søværnet.

 

2) - ved ’Primært tjenestested’ forstås det tjenestested / skib / fartøj i Søværnet, hvorpå/hvori man i længst tid gjorde tjeneste.

 

Jubilarer har fortrinsret. 

 

Tilmelding og betaling skal være landskontoret i hænde senest onsdag d. 30. juni 2021, og endelig tilmelding er først gyldig,

når betalingen er modtaget på landskontoret. For betaling med postgiro medgår ca. 1 uge inden betalingen registreres modtaget.

 

Jubilarudvalget

 

Marineforeningens Jubilarudvalg

 Tilmelding i Marinestuen

      Retur til forside