Jubilarstævnet søndag d 27/8 2017

 Fire medlemmer tog af sted til jubilarstævne på Holmen. Thorkild Hvirgeltoft, Steen Voss og Niels J. Hansen 50 år. Peter Kristensen 60 år. Vor formand, Kurt Mønsted kørte for os derind.

 Ved ankomsten til Nyholmsporten regnede det lystigt, men til alt held havde de fleste været så forudseende at medbringe en paraply, det havde ingen af os, men vi kunne stå i læ i teltet der var opstillet inden for porten. Der skulle vi alligevel melde os for at få vores jubilartegn.

Da klokken var 10:00 holdt det op med at regne, og underholdningen startede. Kvindelige Marineres Musikkorps gav et par numre. Kl. 10:25 var der samling ved mindestenen  med andagt ved orlogspræst Frank B. Christensen.

Herefter kransenedlægning af ældste jubilar, godt hjulpet af landsformand Jens Ole Løje Jensen. Omtalte jubilar havde så vidt jeg husker 70 års jubilæum, og ankom i rullestol.

Kl 10:40 marcherede vi til planbygningen, anført af Kvindelige Mariners Musikkorps. Her hilste landsformanden og Chefen for Officersskolen på hver enkelt jubilar

Da alle var bænket i planbygningen, var der velkomsttaler af landsformand Jens Ole Løje Jensen og  fungerende chef for officersskolen orlogskaptajn John M. Nielsen

Efter samlingen i planbygningen blev jubilarerne fotograferet. Så var der pause hvor vi kunne gå på opdagelse i mastekranen og på fregatten Peder Skram. En hel time havde vi for os selv,

 derefter var der mønstring på plænen bag Søværnets Officersskole.

Kl 13:00 Blev der serveret sildemad, biksemad med spejlæg, en øl og en snaps. efter skafning var der underholdning ved Kvindelige Mariners Musikkorps. De spiller jo ganske godt, men

et blæserorkester inden døre i et, ikke alt for stort lokale kan hurtigt blive for meget, så vi var nogle stykker der fortrak til Marinestuen, hvor vi blev til vi blev afhentet af Kurt.

 

Videre til billeder