Tekstboks:  
 
 
Ordinære
generalforsamling 2021
Fredag d. 13. august 2021 kl. 18.00
 
DAGSORDEN
 
1.     Valg af dirigent.  Valgt blev: Søren Brusgaard
2.     Bestyrelsens beretning.
3.     Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.     Bestyrelsens forslag, herunder evt. orientering om planer for det kommende år.
5.     Indkomne forslag.
6.     Fremlæggelse af eventuelt budget og fastsættelse af kontingent.
7.     Valg til bestyrelse. Genvalgt/valgt blev  
    Kasserer: Ole Wilken
     Best. medlem Niels Juhl Hansen og Finn Johansen.
    Suppleanter: Erik Gow og Steen Leth.
8. Revisorer: Bent Andersen og Søren Brusgaard
   Revisorsuppleant: Jørgen Petersen
9.     Valg af sendemænd. Kurt M Jensen
   10.    Valg af flagbærere. Lars Pedersen og Steen Leth
 11.  Eventuelt.
 
 
 
 
 
 

Retur til forside