Nykøbing Sjælland &Odsherreds 

             Marineforening

                                                             Indkaldelse til

Generalforsamling

Fredag d. 22. februar 2019 kl. 18.30 i fællessalen

DAGSORDEN

1.   Valg af dirigent:   Bestyrelsen foreslår Søren Brusgaard.

Valg af stemmetællere:

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Bestyrelsens forslag, herunder evt. orientering om planer for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Fremlæggelse af evt. budget og fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen:  På valg er:

    Kasserer.    Ole Wilken

   Niels J. Hansen

   Chr. Westh.   Ønsker  ikke genvalg. Best. foreslår Palle J. Petersen

   Suppleanter:  Bestyrelsen foreslår   Peter Pett´son og Lars Petersen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

    Bestyrelsen foreslår  Bent Andersen og Søren Brusgaard

    Revisorsuppleant. Jens Ove Lindholdt

9. Valg af sendemænd.   Bestyrelsen foreslår

10. Valg af flagbærere.  Best. foreslår genvalg af  Lars Pedersen og Kim L. Nielsen

   11. Eventuelt.

Retur til forside