Marineforeningen

                                                       Nykøbing Sj. & Odsherred

 

Generalforsamling 2017

23 februar kl. 18.30

 

1.    :Efter velkomst ved formanden hejstes flaget, hvorefter vi  holdt  1 min   stilhed til   ære for årets 6 døde medlemmer - æret være deres minde! Herefter valgte forsamlingen Søren Brusgaard som dirigent. SB erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt, Carlo og Ib blev valgt som stemmetællere.

2.:           Bestyrelsens beretning ved Formand Kurt M Jensen: (Uddrag)- årets begivenheder omkring stuen, bl.a. aflysning af fødselsdagsfesten! – Hvad kan vi gøre form at undgå aflysninger? -Tak til Eva og Niels Ebbe for dejlige lørdagsfrokoster. -Man er velkommen til at komme med indlæg til Skibsklokken, redaktionsstaben er  under udskiftning, sponsorerne er på plads.-stuen er renoveret i årets løb, bl.a. med de berømte buer, og frisk maling. Organisationernes Hus vil sælge, vi er spændt på, hvordan det påvirker os fremover.-Kassererproblemet: Det har ikke virket tilfredsstillende med den eksterne løsning, men der er lykkeligvis sket det at Ole Wilken har tilbudt sin arbejdskraft, så han stiller op til valget af kasserer, hvilket bestyrelsen bifalder.- Vi har i år udvidet vore åbningstider, bl.a. 2. juledag samt onsdagsåbning kl. 15 – 18, med lars P og Ole W som barvagt foreløbigt. – Medlemsnedgangen kan mærkes, man er velkommen til at finde nye emner, tak! – Tak til Bestyrelsen, messegaster, barvagter, flagfolk m.v. og må alle bistå med at bevare vores forening!

               Spørgsmål til beretningen: -Erik Gow: udtrykker sin støtte til at dameaftenerne må fortsætte.       

                   Forsamlingen Godkendte beretningen.

3.:           Fremlæggelse af revideret årsregnskab ved formanden.

            Vi har haft problemer med den måde regnskabsfirmaet har konteret på, så de interne revisorer har godkendt bestyrelsens udlægning af regnskabet!

            Forsamlingen     godkendte på det foreliggende regnskabet.    

4.:           Udsugningsanlæg: Vi må lige se på økonomien og afventer salget af resten af huset.  Vi har i den forbindelse ”noget tilgode”

5.:           Indkomne forslag: Ingen

6.:           Bestyrelsen forslår uændret kontingent.  Dette blev herefter vedtaget. 7.:        

7.:          Valg :

               Valg af formand: Kurt M Jensen genvalgt.

               Valg af kasserer: Ole Wilken valgt.

               Valg af bestyrelsesmedlem: Carl W.A Brossmann valgt. (i    stedet for O´Nilen)V

               Valg af bestyrelsesmedlem: Preben Kragelund genvalgt

               Valg af bestyrelsesmedlem: Niels Ebbe genvalgt

               Valg af Suppleanter: Palle J.Petersen Valgt 

                Peter Pettson genvalgt 

8.:           Valg af 2 revisorer:  Bent Andersen og Søren Brusgaard valgt.   

               Som revisorsuppleant valgtes : Jens Ove Lindholt.

 9.:          Valg af 2 sendemænd (Køge): Kurt M Jensen og Niels Ebbe valgt.

10.:         Valg af flagbærere:   Lars Petersen genvalgt, Kim Lykke Nielsen valgt     

 

11.:          Eventuelt:

Ole Gjørlund gjorde opmærksom på at alle er velkomne på sendemandsmøderne; Begrænsningerne på denne udtalelse blev tydeliggjort.

Herefter honorerede  formanden vores  frivillige arbejdere og takkede for deres indsats i årets løb.

 

Efter Tak til dirigenten blev flaget strøget og generalforsamlingen blev erklæret slut; man kunne så vende opmærksomheden  mod de gule ærter.

Tilstede var 34 medlemmer.

 

/ref.: C.W.

Efterfølgende er der d 28/2 afholdt kunstituerende møde, hvorefter bestyrelsen er sammensat som følger.

Formand.                                         Kurt Mønsted Jensen (Genvalgt af GF)

Næstformand og Redaktør           Carl Wilhelm Brossmann

Kasser.                                           Ole Wilken (Valgt af GF)

Sekretær.                                      Christian Westh

Bestyrelsesmedlem/indkøb.         Niels Christian Ebbe

Bestyrelsesmedlen/Web.              Niels Juhl Hansen

1. Suppleant.                                   Palle J: Petersen

2. Suppleant                                   Peter R. Petterson

 

 Videre til billeder