Generalforsamling 2022

Efter lars har hejst flaget, synger vi "Kong Kristian Stod ved højen mast" Vi afholder 1 minuts stilhed for afdøde kammerater.

Søren Brusgaard valgtes som dirigent

En ellers opmærksom forsamling venter tålmodigt på at det skal blive tid til gule ærter

Under eventuelt uddeles gaver til hjælpere. i år har vi erstattet gavekortene med ølkort til marinestuen. (De gælder også til sodavand)

Carl W. Brossmann får en flaske som tak for hans indsat i bestyrelsen. Revisorer Søren og Bent får hver to flasker. Endvidere  tildeles

jubilæumsmærker til egne jubilarer . Kurt M. Jensen , Jan Jensen og Claus K. Berg. alle 40 år. Jan og Claus var dog ikke

til stede. Kristian S. Hansen og Niels J. Hansen. 25 år. Kristian var ikke tilstede.

Retur til forside