20 medlemmer var mødt til generalforsamling.

Efter velkomst ved formanden Kurt M. Jensen. hejstes flaget, hvorefter vi holde 1 minuts stilhed for de af vore

 kammerater der i årets løb er afgået ved døden;-æret være deres minde

Herefter valgte forsamlingen Søren Brusgaard som dirigent. Søren erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

 og gav ordet til formanden, der afgav bestyrelsens årsberetning. (Beretningen kan ses andet steds på siden)

 

 

Jytte Rasmussen var så venlig at sørge for at holde maden varm, og efter skafningen at rydde af og sørge for opvask.Tak til Jytte.

 

 Ib Christiansen får overrakt sit 50 års mærke Peter Henriksen får overrakt 40 års mærket. Til slut hygger man sig lidt i baren

 

Videre til beretningen    Retur til forside