Kassererens beretning for 2022 til generalforsamlingen fredag d. 24. februar 2023

 

I slutningen af 2022 fik vi nogle computerproblemer der medførte, at vi indførte et nyt regnskabsprogram vi fandt gratis på nettet.

 

Endvidere gik vores opkrævningssystem med Betalingsservice i hårdknude, efter selskabet var opkøbt af MasterCards. Herefter var der intet der virkede, så vi måtte som så mange andre foreninger gå over til direkte opkrævning til hver enkelt. Det går nu nok og vi sparer årligt over 3.000,- så lidt arbejde er egentlig godt betalt.

 

Det gør vi så også fremover og vi har derfor sat medlemsnummeret på alle labels så enhver kan finde deres medlemsnummer ved at se på bagsiden af fremtidige numre af Skibsklokken.

 

Vi forventer så desværre et betydeligt frafald af medlemmer, når kontingentet ikke længere bliver trukket uden de bemærker det forud, men det må vi leve med, for vi skal alligevel videresende 160,- af de 350,- vi opkræver til Landskontoret, så vores tab ved et medlemsfrafald bliver begrænset. Vi sparer i så fald lidt på udsendelser af vores medlemsblad til et færre antal og de frafaldne er nok heller ikke at finde blandt de faste deltagere i vore arrangementer og de ugentlige kantinebesøg.

 

Med et blik på selve regnskabet glæder det mig som kasserer, at vi trods et større tilskud til stammedlemmers deltagelse i både sommerturen og julefrokosten, alligevel kommer ud af sæsonen med ”skindet på næsen” og et mindre overskud som efter regnskabsjusteringen i det nye år blev på hele 4.453,-

 

Som kasserer er man jo valgt til at passe på pengene, men det er mit håb at vi fremover kan tillade os at yde tilskud til stam-medlemmerne, så de får lidt tilbage af kontingentet. Det er i princippet op til medlemmerne selv, støt vores arrangementer, kom og hyg i kantinen, så har vi stadig råd til at yde lidt tilskud.

 

Jeg sagde for 2 år siden, at det ville blive min sidste valgperiode. Det siger jeg 1 gang til, men så er det også definitivt. Alderen kan man ikke løbe fra og man bliver også lidt slidt med årene.

 

Hermed overgiver jeg min beretning til forsamlingen.

 

Marineforeningen Nykøbing Sj. & Odsherred

Bestyrelsens beretning, generalforsamling 2023

 

Velkommen til generalforsamlingen 2023.

2022 blev jo ført tilbage til næsten normale tilstande efter corona m.m.

Vores, eller snarere Jytte og Conni´s, frokoster, som før foregik om lørdagen, er blevet rykket til søndag.

De er heldigvis stadig populære. Flere må gerne deltage, og, har man mulighed, helst tilmelde sig i forvejen på de opsatte lister i stuen.

Vinterens filmklub sluttede af med en god gammel film den 7. april. Desværre er der ikke kommet gang i klubben denne vinter grundet sygdom.

De 2 årlige pudseaftener trækker ikke mange, men alligevel nogle stykker til en hyggelig aften, hvor messingen bliver skinnende og vi afslutter med en god gang mad. Flere må dog gerne deltage.

Den 11. juni gik sommerturen til Skælskør, hvor vi besøgte busmuseet. Derefter gik turen mod Slagelse, hvor Panzermuseet blev besøgt. Her var meget at se på og efterfølgende kan man læse at en gammel helikopter herfra er interessant for det krigsførende Ukraine. Frokosten blev indtaget i Slagelse Marineforening, som med en begrænsning på 40 spisende, gjorde at vi måtte fravælge deltagere fra Holbæk Marineforening. Desværre.

Efter sommeren startede vi op med fregatskydning den 3. september. Her kunne Holbæk Marineforening heldigvis deltage med 8 skytter.

Skydningen sluttede efter 426 skud, hvor sidste skud blev affyret af Claus `vicevært`.

Niels-Ebbe måtte, som afgående Fregatkaptajn, aflevere `sovsekande` og bælte til den nye kaptajn.

Det blev, efter en nådesløs men retfærdig lodtrækning, Steen Leth, som trak det lange strå og dermed kan kalde sig fregatkaptajn et år frem i tiden.

En stor tak skal ligeledes lyde til Arne `Nålen` for igen at rette op på sidste års skader og fremtrylle en perfekt fregat. Ligeledes tak til alle for deres hjælp til dagen.

Fødselsdagsfesten den 15. oktober trak 21 festglade deltagere, som fik fornøjelsen af en fremragende menu. Den blev leveret af vores 2 garvede kokke, Niels-Ebbe og Flemming Bech. Efterfølgende var der lotteri, med mange gaver sponseret af bl.a. Superbrugsen Nyk. Sj. samt Havnekroen.

En stor tak skal lyde til dem.

11. november var der heldigvis gået nok ål i rusen til at alle 20 tilmeldte medlemmer kunne blive mætte.

Niels-Ebbe og undertegnede deltes om tilberedningen. Stor tak til NE.

Ole Wilken fik gang i de eftertragtede bankospil den 15. november og igen den 14. februar 2023. En ihærdig indsats samt nogle gode gevinster fra henholdsvis gode sponsorer samt en lille indkøbstur syd for grænsen, gør det til en god aften. Især for vinderne.

Julefrokosten, den 26. november, blev ligeledes en god aften. De 2 gæve piger, Jytte og Conni, havde påtaget sig rollen som køkkenchefer, og leverede en fantastisk menu, hvor alle måtte til anretterbordet flere gange. Igen stor tak til dem.

Julestuen den 18. december trak ligeledes mange i stuen. Varme æbleskiver og gløgg virker altid.

Juletiden betyder en del lukkedage. Dog havde vi mulighed for at åbne 2. juledag til lidt hygge for de fremmødte.

Først i januar plejer vi at holde vores traditionsrige aften med kogt torsk til de medlemmer som vil.

Det er dog ikke lige nemt at kroge disse fisk, grundet diverse restriktioner.

Men, som vi så ofte oplever, kender nogle en eller anden. Her var det Niels J. Hansen. Gode relationer og bekendtskaber i det nordlige Skagen kunne fremskaffe de nødvendige torsk + lidt til. De blev godt nok leveret i Hundested, men Ole Wilken og Erik Gow tog gerne turen over den brusende fjord, for at bringe torsken det sidste stykke til Nykøbing. Lidt dyrere end sædvanlig og uden `bukser`. Men med Jytte og Conni i kabyssen fik vi alligevel bugt med de kogte torsk. Så må vi se til næste år.

Som alle har oplevet, må vi konstatere at den igangværende krig, mellem Rusland og Ukraine, er skyld i stigende omkostninger overalt i samfundet.

Det rammer også os i Nykøbing Sj. Marineforening.

Vores bidrag til Danmarks Marineforening er steget. El - varme og vand + alle andre indkøb er steget.

Derfor varsler vi prisstigninger i stuen.

Pr. 1. juli 2023 agter vi at hæve prisen på vores drikkevarer med kr. 5,-.

Vi har i mange år kunnet klare os ved at have lave priser i stuen, og set i sammenligning med andre foreninger vil vi stadig ligge i den lave ende.

Vedr. årsopkrævning til 2023 må vi konstatere at den aftale, vi havde med Betalings Service ikke fungerer længere.

Kassereren, som kommer nærmere ind på dette, har måtte udsende en opkrævning til alle medlemmer. Min opfordring er derfor til alle: husk at betale.

Hermed vil jeg afslutte min beretning, og takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde,

Tak til alle jer der gør, at vi gider denne forening. Tak til de skrappe kokke som knokler kabyssen.

Tak til vores sponsorer m.fl.

 

Nyk. d. 24. feb. 2023

Kurt M. Jensen                                      Retur til forside