Marineforeningen Nykøbing Sj. & Odsherred

Bestyrelsens beretning, generalforsamling 2021

 Først velkommen til denne udsatte generalforsamling.

Året 2020 var, som i alle ved, ikke et helt normalt år i Marineforeningens historie. Heller ikke i resten af verden.

Vi afholdte vores ordinære generalforsamling den 28. februar og så her frem til et ganske normalt år.

Dette skulle hurtigt vise sig ikke at holde.

Den 11. marts afholdte vi et bestyrelsesmøde under normale betingelser. Vi måtte aflyse vores foredragsaften med Landsbestyrelsesformanden grundet manglende tilslutning. Lad ikke det ske igen.

Coronaen havde gjort sit indtog, og senere på aftenen besluttede vores regering i samarbejde med hele folketinget at nedlukke samfundet.

Vi fulgte trop, og lukkede ned for vores aktiviteter. Det gjorde ondt, men var nødvendigt.

Alle vores aktiviteter lukkede bl.a. pudseaften

Vores sommertur turde vi heller ikke satse på, da ingen vidste hvor længe nedlukningen ville vare.

Sendemandsmødet, som skulle afholdes i Store Bededagsferien, blev udskudt til efteråret, hvor det senere blev helt aflyst.

I juni blev der åbnet op for aktiviteter i stuen. Der skulle dog overholdes visse restriktioner med henholdsvis afstand- antal tilstedeværende samt masser af afspritning.

Vi jublede alligevel over at det var muligt at komme i stuen.

Trods disse restriktioner, kunne det alligevel lade sig gøre at afholde vores fregatskydning den 5. sept.

Her var god deltagelse og Holbæk Marineforening mødte igen op med mange gaster.

Skydningen foregik under opretholdelse af gældende regler, hvor alle brugte mundbind samt afspritning ved skydning. Som ny fregatkaptajn, var det Kaj Aage Jensen der trak det lange strå. Tillykke med det.

Da vores fregatskydning desværre lå samme tid som årets afholdelse af, Flagdagen for vores udsendte, måtte vi desværre melde afbud.  Holbæk kunne nå hjem for at deltage i Flagdagen i Holbæk.

Den 11. sept. Var vi til distriktsmøde i Skælskør. Her blev orienteret om Landsbestyrelsens arbejde.

På landsplan var der, lige som hos os, masser af aflysninger.

Den største aflysning stod vores Dronning nok for. Hun Valgte helt at aflyse alle festligheder ved sin 80 års fødselsdag.

Vores nye Landsformand havde besluttet at der skulle afholdes et afdelingsformandsmøde. Dette blev også aflyst.

Distriktformanden, Jens René Jensen, havde ved sidste møde bebudet at han ville trække sig som formand

Pga. hans civile arbejde.

Da samtidig Søren Brusgaard, følte sig klar til at genoptage denne post, blev han enstemmigt valgt som ny Distriktsformand. Tillykke med det.

 

Til pudseaften den 7. okt. besluttede bestyrelsen, at det skulle være muligt at vores støttemedlemmer kunne deltage. Som omtalt i Skibsklokken kan det ses at vores gode støttegast, Margrethe deltog.

Vi ser gerne at der melder sig flere til disse arrangementer.

Fødselsdagsfesten blev afholdt i fællesstuen. Dette skyldes de daværende afstandskrav. Men med mad fra SuperBrugsen samt masser af godt humør havde vi en god fest. Flere må dog gerne tilmelde sig fremover.

Vi fik også afholdt vores ålegilde den 13. nov. Her deltog 17 gaster til en hyggelig aften.

21. nov. var det tid til afvikling af vores julefrokost. 27 deltagere have indtaget stuen for at nyde julemaden fra madholdet. Det blev også en god dag.

Herefter skete det igen. Regeringen lukkede samfundet. Ingen vidste hvor længe.

Derfor måtte vi aflyse alle aktiviteter i Marineforningen.

Julestue – Bankospil – Lørdagsfrokost m.m.

Selv den længe ønskede og bebudede hjælperfest, måtte vi aflyse. Vi skal dog nok rette op på det, når forholdene tillader det.

Hele foreningen har dog ikke ligget på den lade side under Coronaen.

I stuen har vi fået slebet og lakeret gulvet. Steen Leth har sørget for maling af paneler m.m.

Bordene har fået udskiftet de slidte voksduge, til nogle nye med maritimt islæt.

Eva og Niels Ebbe har, efter mange år, afstået deres lørdagsfrokoster. Vi takker dem mange gange for den indsats de har gjort for vores forening.

Heldigvis har nye kræfter meldt sig på banen.

Jytte og Conny tager over med deres vinkel på lørdagsfrokost. Men det kræver at mange møder op.

Da det fremover ikke kan lade sig gøre, at vi låner fællessalen til vores arrangementer, kan vi blive nødt til at begrænse deltagerantal. Det bliver dok nok kun i meget sjældne tilfælde nødvendigt.

Vi har med succes lånt stuen til jeres private fester og lignende. Dette vil jeg opfordre alle til at bruge, når det passer med tid og plads.

Vi mangler stadig nye medlemmer, så kig jer godt omkring.

Til sidst vil jeg gerne takke alle , som har bidraget til at vi er kommet godt igennem året.

Det gælder vores medlemmer, bestyrelse, køkkenhjælpere, flaggaster, barvagter, filmarrangører, rengøringspersonel, madlavningsgaster, fregatbygger, skydemærkesælgere, ( Husk at købe skydemrk.)

Samt eksterne gæster.

 

13-08-2021.

 

 Retur til forside