Persondatapolitik


Persondatapolitik for Marineforeningen Nykøbing SJ .Odsherred.

Marineforeningen er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af (Foreningens navn),

 og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved (Foreningens navn) behandling af dine personoplysninger. (Foreningsnavn) behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

 Afgivelse af oplysninger til (Forening) deles med (MinForening ApS) der er databehandler.

 

1. Hvornår indsamler og anvender (Foreningens navn) dine personoplysninger

Marineforeningen indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som medlem af Marimeforeningen eller udøver medlemsaktiviteter.

2. Når du tilmelder dig som medlem af Marineforeningen eller ønsker at gøre brug af  indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug  samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem

 Marineforeningen I denne forbindelse indsamler Marineforeningen alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Marineforeningen.

2. Hvornår videregiver Marineforeningen dine personoplysninger

Marineforeningen kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 a. leverandører til Marineforeningen der samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Marineforeningen.

    ​b. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et

 medlemskab hos .Marineforeningen

3. Hvordan beskytter (Foreningens navn) dine personoplysninger

Marineforeningen har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab,

 misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Marineforeningen sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Marineforeningen kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Marineforeningens sikkerhedsforanstaltninger

 for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Marineforeningen behandler om dig, kan du rette henvendelse til Marineforeningens Bestyrelse.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Marineforeningen behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Marineforeningen om at rette, blokere eller slette disse

 oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Marineforeningen er betinget af,

at du afgiver og opdaterer de i Marineforeningens indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er

 personoplysninger, slettes. I så fald, kan Marineforeningen ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

 

5. Hvor længe opbevarer (Foreningens navn) dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Marineforeningen gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af

dit medlemskab af Marineforeningen, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (Forening) og databehandler Marineforeningen af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare

 oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Marineforeningen ændre denne persondatapolitik

Marineforeningen opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Marineforeningen løbende vil

opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Marineforeningen dig besked  Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan Læses i en Mappe i stuen og på vores hjemmeside

 www.nyksjmarineforening.dk

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Marineforeningen Nykøbing sj og Odsherred

Havnegade 5 4500 Nykøbing Sjælland. TLF.59913679

 

 

Retur til forside