PRAKTISKE OPLYSNINGER OM MARINEFORENINGEN

INDMELDELSER: Teoretisk set, kan alle med aftjent værnepligt i Søværnet blive mulige medlemmer i enhver marineforening. Dog er det op til den enkelte afdelingsbestyrelse, at godkende nye medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen har myndighed til at afvise ellers berettige ansøgninger, dersom specielle forhold taler for det, eks. straffede personer og andre som har gjort sig umulige at optage.

Afdelingsbestyrelsen kan endvidere godkende medlemsansøgninger fra andre ikke-marinere efter egen vurdering.

Man kan få en ansøgningsblanket i marinestuen der skal udfyldes og anbefales af mindst 2 nuværende medlemmer og afleveres til et bestyrelsesmedlem for eventuel godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

MEDLEMSFORDELE: Alle medlemmer modtager bladet "Under Dannebrog" fra Landsforeningen samt bladet "Skibsklokken" fra lokalforeningen.

 

SLOPKISTEN: Slopkisten indeholder alverdens ting fra skulderstropper til skjorter, slips og manchetknapper med Marineforeningslogoer på. Spørg efter mappen i marinestuen.

 

BANKFORBINDELSE: Foreningens bankforbindelse er Sparekassen Sjælland, Sjælland afdeling.

Kontonummer:  9880- 356366

Husk altid at skrive tydelig betalingsårsag.

 

WEB-ADMINISTRATION: Bestyrelsen beslutter hvilke ting der er væsentlige som indhold i denne web-site. Finder man noget man kunne tænke sig rettet, medtaget el. lign., kan man rette henvendelse til Web-administratoren på mail:njh@nyka.dk

 der så vil forelægge medlemsønskerne for bestyrelsen.

Persondatapolitik      
   

 Retur til hovedmenu