Foredrag ved
 Per Herholt Jensen

                                                Hæderslegat til pens.kaptajnløjtnant Per Herholdt Jensen 

Pens. kaptajnløjtnant Per Herholdt Jensen er af Kaptajn H.C. Lundgreens Legat blevet hædret for sit flådehistoriske forfatterskab. Han har fået

tildelt et legat på 32.000 kr., der ikke kan søges, men tildeles danske forfattere og andre, der har ”bidraget til at øge interessen hos ungdommen

for sølivet”. Link til Privatlivspolitik


Søofficeren har sejlet meget ved Grønland og Færøerne med flådens skibe og har med sine mange bøger ønsket at udbrede kendskabet til flådens

historie og den nutidige indsats i Nordatlanten. Per Herholdt Jensen bliver belønnet af legatets bestyrelse for sit forfatterskab, der henvender sig

bredt til maritimt interesserede, fagfolk og et publikum med interesse for Grønland, Færøerne og Island.

 
 https://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/arktisk/Pages/billed.jpg

Per Herholdt Jensen fik udgivet sin første bog ”Flådens inspektionskuttere ved Grønland” i 1982. Den seneste er ”Støt kurs – Flåden ved Grønland i 275 år -

 Grønlands kommando i 60 år” fra 2011.

I alt er det blevet til syv bogudgivelser, hvoraf de fem omhandler flåden i Nordatlanten, navnlig ved Grønland. Desuden har han skrevet om politiets

grønlandskuttere, og det samarbejde, der er mellem politiet og Forsvaret i Grønland til søs.

Udgivelser:

1.  Flådens inspektionskuttere ved Grønland (1982)´                                                                                                                                              
2.  Piteraq (Om Østgrønlands frygtede orkaner) (1990)
3.  Stormsejlerne – Politiets Grønlandskuttere (1999)
4.  Grønlands Kommando i 50 år (2001). Jubilæumsværk. Foræret i særbind  til Hendes    
     Majestæt Dronningen som gave fra Grønlands Kommando i forbindelse med
     jubilæet. Bogen blev skrevet på opfordring fra daværende CH GLK, kontreadmiral  Axel Fiedler.
5.  Atlantsejlerne – Flådens inspektionsskibe i 100 år (2005). Jubilæumsværk.
6.  Grønlandssejlerne – Flådens inspektionskuttere og inspektionsfartøjer(2010).
     Udgivet i forbindelse med flådens 500-års jubilæum.
7.  Støt kurs - Flåden ved Grønland i 275 år - Grønlands kommando i 60 år (2011).
     Jubilæumsværk

 

 

Foto taget på EJNAR MIKKELSEN 2010.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                 
 

 

Lysbilledforedrag "Historiske Dansk Vestindien"

 

I ca. 246 år havde danskerne fodfæste i Caribien ved besiddelse af de tre øer St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Lysbilledforedraget tager os med rundt på alle øerne og giver et levende indtryk af en dansk tropekoloni, hvor mange af kolonítidens bygninger er intakte og adskillige af de gamle gader har velklingende danske navne som Dronningens Tvergade og Kongens Gade. Øerne har en utrolig smuk natur og er omgivet af turkisblåt vand, der i sin tid blev besejlet af koffardiskibe, pirater og danske orlogsskibe.

 

Lysbilledforedraget om Dansk Vestindien kommer vidt omkring, og man får meget at vide om dansk kolonihistorie. I foredraget er naturligvis indflettet et indslag om flådens farverige historie i de vestindiske farvande, hvor krydseren "Valkyrien" var sidste danske orlogsskib.

 

 

 

Videre til billedsiden