For at spare porto ville det være dejligt om vi havde så mange e-mail adresser som muligt, for en mail er gratis i

 modsætning til et brev der koster 11,- i porto. Så modtager du dette brev med posten, så er det fordi vi ikke har

din mail-adresse, så har du en, så venligst giv en melding til undertegnede der har til opgave at passe vores database.

å adressen ”olewilken.dk@gmail.com”

 Med håbet om snarlige ændringer i begrænsningerne, sendes vore bedste forårshilsen.

 

 Med venlig hilsen

 Bestyrelsen i

 Marineforeningen for Nykøbing Sjælland & Odsherred

 v/Ole Wilken

  Kasserer.

 

ENDELIG - ENDELIG - ENDELIG

ONSDAG D. 21. APRIL ÅBNER MARINESTUEN IGEN.

Som alle sikkert har bemærket i de fleste TV-aviser samt andre medier, løftes forsamlings-forbuddet igen til de 10 personer d. 21. april 2021, ganske som vi oplevede tidligere i sommer og efterår 2020.

Derfor er det med stor glæde, at vi atter må mødes i "stuen" under de ordnede forhold vi

blev bekendt med i efteråret, hvor vi midlertidig fjernede halvdelen af vores barstole så besøgende ikke kunne sidde nærmere end 1 meter fra hinanden og vi i øvrigt holdt en behørig afstand under hensyntagen til de officielle myndigheders anvisninger.

Så det nytter altså ikke at "klodse sammen" foran baren og samtidig vil barvagten have bemyndigelse til at bremse enhver tilstrømning til lokalet på over 10 personer. Men bortset fra ved lørdagsfrokoster er der sjældent mere end 10 personer "ad gangen", så det er vi jo blevet vant til.

Så snart forsamlingsforbuddet hæver yderligere (engang i maj måned) vil begrænsninger i vore lokaler blive reguleret.

Vi ser frem til atter at kunne byde velkommen i stuen, godt for sammenhold og kammeratskab – og ikke mindst for økonomien.

VELKOMMER I STUEN PR. 21. APRIL 2021.

Nærværende er fremsendt pr. e-mail til alle medlemmer og støttemedlemmer der

har meddelt foreningen deres mailadresse.

        Retur til forside