Vedr. Persondatapolitik

I henhold til persondataloven, er vi forpligtet til at indhente tilladelse fra vore medlemmer til at opbevare deres persondata, og hvordan vi må bruge disse data.

Til det brug har vi udfærdiget en samtykkeerklæring på hvilken medlemmerne kan afkrydse hvilke data vi må opbevare og anvende.

Denne samtykkeerklæring forefindes, og kan udfyldes i Marinestuen

Retur til forside