Vores nuværende redaktører på Skibsklokken, Preben Kragelund og Niels Ebbe har meddelt at de ikke længere kan påtage

 sig opgaven med bladet.

Da vi ikke umiddelbart har en afløser, og da vi naturligvis ønsker at bladet fortsat skal udkomme, efterlyser vi hermed en,

eller måske et par personer blandt vore medlemmer, der har lyst og evne til at påtage sig opgaven.

 

                                                   

 

..Øvrige nyheder